Charterové společnosti

Na rozdíl od klasických pravidelných letů kdy se kupuje letenka se u charterového letu pronajímá třeba celé letadlo. Hlavní myšlenkou je vyhnout se co možná nejvíce poplatkům a snížit cenu letu na minimum. U pravidelných letů si letecká společnost nemůže být jistá, že vyprodá všechny místa. Proto se často promítá i cena statisticky nevyprodaných letenek do ceny ostatních letenek.

Cestovní kancelář si například pronajme od letecké společnosti menší letadlo, uzavřou spolu tedy charter. Toto letadlo naplní podle svého uvážení a možností. Na rozdíl od pravidelných linek nemusí cena letenky naplno pokrýt náklady, protože cestovní kancelář vydělá na jiné části dovolené. Pro leteckou společnost to má výhodu, protože letadlo pronajme a nemusí se starat o shánění cestujících.

Některé společnosti se tak soustředili pouze na charterové lety. Starají se pouze o letadla jako dopravní prostředky a pronajímají je cestovním kancelářím. Za vznik a prosperitu těchto společností vděčíme masovému turismu a stále dostupnější letecké dopravě. Další kdo využívají letadel od charterových společnosti jsou například týmy sportovců, firmy nebo i armáda.

V dnešní době se stále více specializují charterové společnosti i na přepravu menších skupin lidí na krátké vzdálenosti. Není tak problém si pronajmout například malé letadlo s kapacitou jen několik málo lidí. Hlavními klienty jsou například střední firmy nebo i naše vláda.

.wow-europe.com